Werkzaamheden

Foto bij item 3

Deelplan 5 bestaat uit 76 sociale huurwoningen en 4 koopwoningen aan de Leeghwaterstraat, Rombout Keldermansstraat, Hendrik Berlagestraat, Philips Vingboonsstraat en Melchior van Herbachstraat te Breda. Het is één van de laatste onderdelen van de herontwikkeling van de wijk Geeren-Zuid.

Comfortabelere en energiezuinigere woningen 
De woningen van Deelplan 5 zijn klaar voor een opknapbeurt. Er is veel last van tocht en vocht. Bewoners moeten in de winter veel stoken om de woning warm te krijgen, terwijl het ’s zomers juist erg warm is. AlleeWonen gaat de woningen van Deelplan 5 comfortabeler en energiezuiniger maken. Dit doen we door onder andere betere isolatie en ventilatie aan te brengen. Na de energetische renovatie en het groot onderhoud moeten de woningen energielabel A

hebben. Bewoners besparen dan op hun maandelijkse energielasten én dragen een steentje bij aan een beter milieu.

Klachten en wensen worden meegenomen
We voeren ook onderhoud en geriefverbeteringen uit. De lijst met onderhoudspunten is het resultaat van de technische opname van uw woning. Geriefverbeteringen zijn maatregelen die u zelf kunt kiezen. Samen met de werkgroep ‘Onderhoud & Woonlasten’ en straatcontactpersonen (SCP) is een lijst gemaakt met bewonerswensen. Bijvoorbeeld een verhoogde toiletpot, een open keuken of het verwijderen van de schoorsteen. Te dure verbeteringen worden niet aangeboden, omdat de huurprijs voor nieuwe huurders anders te hoog wordt. Op deze lijst staat ook wat elke verbetering kost. Bewoners kunnen tot een bedrag van maximaal € 1.750,- gerief-verbeteringen kiezen.

Het groot onderhoud van Deelplan 5 heeft de volgende uitgangspunten:

  • Na het groot onderhoud kunnen de woningen minimaal 25 jaar als comfortabele en energiezuinige woningen in de sociale huur blijven.
  • De woningen krijgen een nieuwe, frisse uitstraling in combinatie met een betere isolatie.
  • Klachten en gebreken die tijdens de technische opname naar voren zijn gekomen, verhelpen we. Deze opname is uitgevoerd in het voorjaar van 2015.
  • AlleeWonen vindt het belangrijk dat de huidige en nieuwe huurders betaalbaar (blijven) wonen. De woonlasten voor de huidige huurders blijven ongeveer gelijk. De huurverhoging wordt gecompenseerd door lagere energielasten. Bestaande en nieuwe huurders gaan maximaal € 618 netto per maand (prijspeil 2015) betalen voor een gerenoveerde woning in Deelplan 5.

Aannemer en ontwerp
In mei 2017 is Rasenberg uit Terheijden door een jury van bewoners, AlleeWonen en gemeente Breda gekozen als aannemer voor Deelplan 5. Zij hebben het beste ontwerp en uitvoeringsplan gemaakt. In de zomer van 2017 hebben zij het ontwerp en plan verder uitgewerkt. In oktober en november 2017 hebben Rasenberg en AlleeWonen alle bewoners thuis bezocht voor het opnemen van het groot onderhoud en de energetische staat van de woningen. Daarna heeft AlleeWonen besloten de daken aan de buitenzijde te isoleren en te voorzien van nieuwe dakpannen. Dit geeft de bewoners minder overlast en maakt het uiteindelijke resultaat op energetische gebied en op de uitstraling beter. In december heeft de gemeente Breda hiervoor de vergunning verleend. Tussen januari en maart 2018 leggen de aannemer en AlleeWonen huisbezoeken af. Hierin bespreken we per woning welke werkzaamheden we uitvoeren. Ook geeft de bewoner aan welke geriefverbeteringen hij of zij kiest en vertelt de aannemer wanneer de renovatie gaat starten. Informatie over wat de bewoners moeten doen en waar ze rekening mee moeten houden komt ook in dit gesprek aan bod. De afspraken worden vastgelegd in een renovatie- en onderhoudscontract.

Bent u al benieuwd hoe de woningen van Deelplan 5 eruit komen te zien? Hieronder ziet u de ontwerpen van Rasenberg.

  
voorzijde                                                                                                                                                achterzijde (schoorstenen komen te vervallen)


voorzijde


achterzijde


kopgevels