Aankomende activiteiten

Voorlopige planning

  juni 2017 - januari 2018

Definitieve Ontwerpfase

Alle bewoners worden bezocht tijdens een huisbezoek, de 'warme opname'. Hier worden bewoners gevraagd officieel akkoord te gaan met het onderhoudsvoorstel.

  februari 2018 - december 2018

Start uitvoering

De werkzaamheden aan de woningen van Deelplan 5 worden uitgevoerd.