Geeren-Zuid

Geeren-zuid pagina

Deelplan 5 ligt in Geeren-Zuid, een wijk in het noorden van Breda met ongeveer 3.500 bewoners. In de wijk staan zowel flats als typische jaren zestig doorzonwoningen. Zo’n 80% van de woningen is sociale huur. Er wonen relatief veel ouderen, eenoudergezinnen en de wijk heeft een multicultureel karakter.

Geeren-Zuid is één van de aandachtwijken van AlleeWonen. Op 4 juli 2009 hebben de Gemeente Breda en de woningcorporaties Singelveste AlleeWonen en WonenBreburg een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van Geeren-Zuid. Vanaf die tijd wordt er hard gewerkt aan verbetering van de wijk.

Initiatieven

Deelplan 5 is slechts één van de vele projecten die bijdragen aan de wijkontwikkeling van Geeren-Zuid. Hieronder vindt u een aantal andere initiatieven in de wijk:

ONS

AlleeWonen heeft het buurthuis in Geeren-Zuid herontwikkeld tot een combinatie van gezondheidscentrum, multifunctionele ruimtes en een wijkrestaurant met stadslandbouw. Bij deze metamorfose hoort ook een nieuwe naam voor de buurtvoorziening: ONS. Kijk op www.onsingeerenzuid.nl om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wonen+

In 2013 is het project Wonen+ gestart in Geeren-Zuid. Wonen+ is bedoeld om nieuwe, betrokken bewoners naar de wijk te krijgen en ze als vrijwilliger aan de wijk te binden. Als ze zich voor minimaal 120 uur als vrijwilliger inzetten, komen zij zonder lange wachttijd in aanmerking voor een sociale huurwoning. Bewoners en professionals bepalen samen de vacatures voor de wijk en welke huurders in aanmerking komen voor plaatsing. Woningzoekenden kunnen zich aanmelden via www.klikvoorwonen.nl/wonenplus

Vrouwenstudio Amalia

Vrouwenstudio Amalia is een buurtvoorziening alleen voor vrouwen, van alle nationaliteiten en culturen. Het is een plek voor ontmoeting, informatie, ondersteuning en ontwikkeling. In de vrouwenstudio kunnen ze meer van elkaars cultuur leren. Verder kunnen vrouwen er ook terecht voor advies m.b.t. hun kinderen, schoolzaken, de Nederlandse taal, maar ook voor cursussen, muziek en samen koken en eten. De vrouwenstudio heeft haar plek in ONS Geeren-Zuid samen bij het kledingatelier. Voor meer informatie: www.onsingeeren-zuid.nl/vrouwenstudio

Stadslandbouw

ONS Land Coöperatief U.A. is de eerste stadslandbouwcoöperatie van Breda. Op circa 3.000 m² aan de Bernard de Wildestraat wordt groente geteeld. Dit gebeurt op een ecologische manier en er wordt voornamelijk gewerkt met biologisch zaai- en pootgoed. U kunt dus heerlijk verse groente kopen. Voor meer informatie: http://www.onsingeeren-zuid.nl/groente-kopen/

Buurtvaders

De belangrijkste uitgangspunten van de Buurtvaders zijn: door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijk wordt de veiligheid bevorderd en door activiteiten te organiseren, wordt de betrokkenheid van de buurtvaders bij de wijk groter. Voor meer informatie: info@buurtvadersbreda.nl of www.buurtvadersbreda.nl.

Grote Broers en Zussen

Met het Grote Broer en Grote Zus project worden de volgende doelstellingen nagestreefd: het bevorderen van veiligheid in de wijk en voorkomen van overlast, jongeren weer een toekomstperspectief bieden en het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk. Voor meer informatie: www.grote-broer.com en www.kick-breda.nl/grote-zus

Wijkavontuur

Het Wijkavontuur Hoge Vucht is de centrale schakel in de wijk. In het Wijkavontuur werken bewoners samen met professionals aan een betere wijk. Samen pakken we zaken die spelen aan en hebben we ook snelle lijntjes om nieuwe ideeën te realiseren. Het Wijkavontuur is iedere woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur en dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur aanwezig bij ONS. U kunt dan langskomen met tips, ideeën of vragen over uw straat, wijk of complex. Telefoon: 06-46951797, wijkavontuurhogevucht@gmail.com,  www.wijkavontuurhogevucht.nl