Geen NOM in Deelplan 5

Op 21 november hebben we bewoners van Deelplan 5 bijgepraat over de renovatieplannen. Niet alle bewoners waren bij deze bijeenkomst aanwezig. Hier leest u terug wat er die avond besproken is over Deelplan 5.

Proces tot nu
We zijn al een tijd bezig met het plan voor groot onderhoud van Deelplan 5. In 2015 hebben we uitgezocht welke aanpak het beste past: Label B of Nul op de Meter. Over Nul op de Meter was toen in de wetgeving veel onzeker en onduidelijk. Bewoners en gemeente gaven toen aan de voorkeur te hebben voor deze aanpak. AlleeWonen heeft dit advies overgenomen en verder uitgewerkt. We zijn gaan zoeken naar een aannemer die Nul op de Meter en Nul op de Meter ‘ready’ uit kunnen voeren. De portemonnee van bewoners én AlleeWonen was een belangrijk uitgangspunt.

Een moeizame zoektocht
Er zijn weinig aannemers in Nederland die Nul op de Meter uit kunnen voeren. Het is een nieuwe aanpak van groot onderhoud met vooraf gemaakte gevel elementen. Van de vijf aannemers die we hebben gevraagd om met een plan te komen, gaven vier al gelijk aan dit niet te kunnen. Dit had verschillende redenen. De ene aannemer kon het niet doen binnen de maximale prijs en een ander had op dit moment te weinig capaciteit voor zo’n grote opdracht. Er bleef toen één aannemer over: Van Agtmaal / Volker Wessels.

Aanbesteding met aannemer niet gelukt
Aannemer Van Agtmaal / Volker Wessels heeft een plan geschreven voor de NOM-aanpak en het groot onderhoud van Deelplan 5. Tijdens drie dialoogrondes in september en oktober is dit plan besproken en getoetst door AlleeWonen, de gemeente Breda en bewoners van Deelplan 5. Iedereen had hierdoor vertrouwen in een goede afloop. Helaas werd dit anders toen de prijs van het plan veel hoger lag dan het maximale budget van AlleeWonen. Dat is onverwacht en teleurstellend. De aannemer heeft namelijk eerder aangegeven het project wél binnen het budget uit te kunnen voeren.

Geen Nul op de Meter (ready)
Er is nu besloten om niet verder te gaan met een Nul op de Meter (ready) aanpak. Op dit moment is er geen aannemer te vinden die dit kan uitvoeren binnen de portemonnee van de bewoner en AlleeWonen. Als we nu teveel investeren in een woning, stijgt de huur te veel voor de nieuwe bewoners. We vinden het belangrijk dat de woningen van Deelplan 5 bereikbaar blijven voor de sociale huur. Daarom kiezen we voor een andere aanpak: Label A/B.

Label A/B
We vinden het nog steeds belangrijk dat de woningen van Deelplan 5 energiezuiniger en comfortabeler worden. Ook willen we de woonklachten van bewoners oplossen. Bij een Label A/B-renovatie gaan we uw woning nog steeds verbeteren met een nieuwe frisse uitstraling, HR++ beglazing, betere isolatie en ventilatie. Hierdoor is uw woning in de winter minder koud en vochtig en in de zomer minder warm. Woning-eigenaren krijgen een aanbod om mee te doen met deze aanpak.

De komende tijd
Nu gaan we op zoek naar een goede aannemer voor de Label A/B-aanpak en groot onderhoud. Er zijn veel aannemers die dit kunnen uitvoeren. Zij moeten wel de tijd krijgen om een goed plan te maken, een ontwerp uit te werken en vergunningen aan te vragen. Dit kost tijd. Zoals het er nu naar uitziet is hier heel 2017 voor nodig. Dit betekent dat we eind 2017 of begin 2018 kunnen starten met de werkzaamheden. We begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. We doen er alles aan om de extra opgelopen vertraging van een half jaar zo veel mogelijk in te lopen. In de tussentijd gaan we wel gewoon door met de plannen voor de woonomgeving.

Samen de schouders eronder
Tijdens de informatieavond op 21 november en het eerdere overleg met de werkgroep Onderhoud & Woonlasten en straatcontactpersonen merkten we de teleurstelling bij bewoners. Toch zagen we dat bewoners actief mee willen blijven werken aan het realiseren van een Label A/B-plan. Hier zijn we erg blij mee. Samen zetten we de schouders er weer onder. Want we willen allemaal hetzelfde: mooie, energiezuinige en comfortabele woningen in Deelplan 5.

Klachten en gebreken
Als u klachten heeft, zoals lekkages en/of schade, dan hoeft u natuurlijk niet te wachten tot het groot onderhoud begint. U kunt dan contact opnemen met de Reparatielijn van AlleeWonen. Dit kan op twee manieren:
– Digitaal via Mijn AlleeWonen (mijn.alleewonen.nl)
– Telefonisch via 088 255 2000 (ma t/m do van 9:00 tot 17:00 en vr van 9:00 tot 12:00)
Wij zorgen dat er een afspraak wordt gemaakt en uw klacht wordt beoordeeld. Als er gelijk actie nodig is, regelt uw wijkopzichter dit.