Definitieve Ontwerpfase


Alle bewoners worden bezocht tijdens een huisbezoek, de ‘warme opname’. Hier worden bewoners gevraagd officieel akkoord te gaan met het onderhoudsvoorstel.