Beoordeling van de aannemers

Er zijn nog drie aannemers in de race om aan het werk te mogen in Deelplan 5. Op 8 mei hebben zij hun inzendingen moeten toe sturen. Hierna zijn AlleeWonen, verschillende bewoners en gemeente Breda aan de slag gegaan met de beoordeling.

De drie deelnemers (NBU, Rasenberg Terheijden en Hazenberg) worden beoordeeld op hun ontwerp voor de woningen, de kosten, klantvriendelijkheid en energiemaatregelen. Op 12 mei kwam een delegatie van bewoners langs op het kantoor van AlleeWonen om de (voorlopige) ontwerpen van de aannemers te beoordelen. Zonder te weten welk ontwerp van welke aannemer is, kwam er een duidelijke favoriet naar voren.

Op 15 mei kwamen de drie aannemers hun ontwerpen toelichten en hun plan voor uitvoering en klantvriendelijkheid presenteren. Iedere aannemer had hier een uur de tijd voor. Ook hier waren AlleeWonen, bewoners en de gemeente Breda aanwezig om kritische vragen te stellen. Hoe wordt gezorgd dat bewoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden? En hoe wordt omgegaan met vragen en klachten van bewoners?

De kosten en energiemaatregelen van iedere aannemer wordt deze week door AlleeWonen beoordeeld. Uit alle beoordelingen komt de winnende aannemer naar voren. Het management van AlleeWonen heeft uiteindelijk de opdracht. Begin juni is bekend aan welke aannemer dat is.