70% AKKOORD BEHAALD!

Om de renovatie en grootonderhoud van Deelplan 5 uit te voeren, moet minimaal 70% van alle bewoners akkoord gaan. Op 3 juli is deze grens bereikt: we kunnen dus aan de slag met uw woning!

De afgelopen jaren is door bewoners, AlleeWonen en de gemeente Breda hard gewerkt aan een mooi plan voor de woningen van Deelplan 5. Volgens de wet mag het plan pas doorgaan als minimaal 70% van alle bewoners ermee akkoord is.

Tijdens de bijeenkomst van 14 juni is gestart met het ophalen van akkoorden. Misschien heeft u toen al getekend, of is er later nog iemand bij u langs de deur geweest. De straatcontactpersonen hebben hard gewerkt om voldoende mensen mee te krijgen. Op 3 juli is dit gelukt. Op dit moment is maar liefst 80% van de bewoners akkoord. We hopen natuurlijk dat dit 100% wordt.

Er is nu voldoende draagvlak om de werkzaamheden voor te bereiden. Eerst maakt aannemer Rasenberg het plan definitief en vraagt hij de omgevingsvergunning aan. In oktober en november komt iemand van Rasenberg en AlleeWonen bij u thuis langs voor een warme opname. We bespreken dan met u de werkzaamheden voor uw woning. In het voorjaar van 2018 starten we de uitvoering in de eerste woningen.

Heeft u nog geen akkoordverklaring getekend? Doe dit dan nog zo snel mogelijk. U vindt de akkoordverklaring in de informatiemap samen met een retourenvelop. Zo komt deze bij AlleeWonen terecht.