11 september: start warme opnames

Op dit moment is 96% van alle bewoners van Deelplan 5 akkoord met het plan voor renovatie en groot onderhoud. AlleeWonen en aannemer Rasenberg zijn daarom in de zomer al begonnen met het voorbereiden van de vergunningaanvraag en warme opnames.

We komen vanaf 11 september bij u langs

We willen op korte termijn bepalen welke groot onderhoud werkzaamheden we per woning uit gaan voeren. Ook onderzoeken we of het mogelijk is om de daken aan de buitenkant te isoleren in plaats van de binnenkant. We willen daarom in september al bij u langskomen om de staat van uw woning te bekijken. Iemand van AlleeWonen, Rasenberg en een energiebureau komen dan langs. In elke ruimte kijken we of er al energiebesparende maatregelen zijn en bepalen we welke groot onderhoud maatregelen er nodig zijn. U kunt als u wilt ook een toelichting krijgen op de lijst met mogelijke geriefverbeteringen (zie bijlage). Het bezoek duurt ongeveer een uur.

U wordt binnenkort gebeld door aannemer Rasenberg om een afspraak te maken voor deze warme opname.

Tijdens een tweede bezoek bespreken we alle afspraken

U hoeft bij de warme opname in september nog nergens voor de tekenen. Tijdens een tweede huisbezoek in oktober of november bespreken we met u alle werkzaamheden die we uitvoeren en de geriefverbeteringen die u kiest. Daarnaast komt het volgende aan bod:

  • Vergoedingen (zoals vastgelegd in het Sociaal plan)
  • De globale planning van de werkzaamheden
  • Afspraken over de rustwoning en opslagcontainer
  • Afspraken over huisdieren
  • Hoe om te gaan met eventuele schade en klachten
  • Voorbereidende werkzaamheden en eventuele hulp hierbij

Bij dit tweede bezoek is ook de bewonerscoach van aannemer Rasenberg aanwezig. Alles wat we bespreken, schrijven we op in een verslag. Aan het einde van het gesprek wordt alles nog een keer met u doorgenomen. De hoofdhuurder van uw woning tekent voor akkoord. Na het gesprek ontvangt u het verslag met alle besproken punten.

Proefwoningen

Op maandag 4 september vinden de eerste warme opnames plaats bij 3 straatcontactpersonen. Dit doen we als proef. Zo verloopt alles straks soepel als we bij u thuis zijn.